بازاریابی رویدادها

زمانی که از رویداد یا event  نام می بریم، راجع به برگزاری انواع همایش ها، سمینارها، رویدادهای مجازی و… صحبت می کنیم. در واقع بازاریابی رویدادها (Event Marketing) فرآیندی است که در آن با ساخت استراتژی مناسب و تعیین اهداف مورد نظر، اقدام به برگزاری هر کدام از رویدادهای فوق می نماییم.

اهداف مختلفی در بازاریابی رویدادها وجود دارند اما ایجاد ارتباط بهتر با مشتریان فعلی و جدید را می توان اصلی ترین هدف این نوع بازاریابی نامید. معرفی محصولات جدید به مشتریان قدیمی و معرفی محصولات به مخاطبین رویدادهای تاثیر بسزایی در میزان فروش شرکت شما خواهد داشت.

در مقاله های این بخش به طور کامل با این نوع از بازاریابی آشنا خواهید شد و خواهید آموخت که چگونه استراتژی مناسبی برای بازاریابی رویدادها طراحی کنید.